Udruga Tradicija Zagorja

Naziv organizacije:
Udruga za zaštitu, očuvanje i promociju tradicionalnih zagorskih proizvoda “Tradicija Zagorja”

Podaci: 
Udruga „Tradicija Zagorja“
Magistratska 1
49000 Krapina
049-638-610
info@tradicijazagorja.hr

IBAN: HR2523600001102325186, Zagrebačka banka d.d.
OIB: 09362652512
RNO: 0228422

Ciljevi udruge:

 • poticanje donošenja propisa i mjera vezanih uz tradicionalne zagorske prehrambene i neprehrambene proizvode;
 • upoznavanje članova Udruge sa zakonskim, podzakonskim te ostalim propisima i mjerama iz oblasti njihove djelatnosti;
 • ostvarivanje suradnje s tijelima Županije, gradovima, općinama, društvenim, znanstvenim i obrazovnim organizacijama i institucijama te tvrtkama koje u svom radu promiču razvoj tradicionalnih zagorskih djelatnosti i proizvoda;
 • zaštita tradicionalnih zagorskih prehrambenih i/ili poljoprivrednih proizvoda žigom;
 • zaštita tradicionalnih zagorskih neprehrambenih proizvoda žigom;
 • zaštita tradicionalnih zagorskih prehrambenih i/ili poljoprivrednih proizvoda oznakom izvornosti i/ili oznakom zemljopisnog podrijetla i/ili oznakom tradicionalnog ugleda;
 • očuvanje tradicionalnih zagorskih neprehrambenih i prehrambenih proizvoda te običaja i kulturnog naslijeđa;
 • promocija tradicionalnih zagorskih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda te običaja i kulturnog naslijeđa;
 • zaštita, očuvanje i promocija tradicionalnih zagorskih jela;
 • razvoj i unapređenje tradicionalnih zagorskih proizvoda;
 • poticanje komercijalizacije tradicionalnih zagorskih proizvoda;
 • stvaranje prepoznatljivog identiteta i imidža tradicionalnih zagorskih proizvoda na području Hrvatskog zagorja, Republike Hrvatske i EU te na svjetskom tržištu

Svrha i područje djelovanja:

Udruga Tradicija Zagorja je organizacija u koju se obrtnici i trgovačka društva iz djelatnosti ugostiteljstva i turizma te prerađivačke djelatnosti (proizvodnja prehrambenih proizvoda); obiteljska poljoprivredna gospodarstva; udruge, fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom, dizajniranjem i osmišljavanjem suvenira, starim zanatima, tradicijskim i umjetničkim obrtima, poljoprivrednom proizvodnjom te ugostiteljske škole s područja Krapinsko – zagorske županije slobodno i dobrovoljno udružuju s ciljem zaštite, očuvanja i promocije tradicionalnih zagorskih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda s područja Krapinsko – zagorske županije i zemljopisne regije Zagorje, radi ostvarivanja zajedničkih interesa koji su u  skladu s općim interesima, na način utvrđen Statutom i drugim pozitivnim propisima.

Djelatnost organizacije:

Udruga u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva obavlja, sukladno zakonskim propisima, sljedeće djelatnosti:

 • donosi Statut Udruge;
 • donosi specifikacije i akte za dobivanje oznaka izvornosti i/ili oznaka zemljopisnog podrijetla i/ili oznaka tradicionalnog ugleda za tradicionalne zagorske prehrambene i neprehrambene proizvode;
 • objedinjuje i koordinira rad svojih članova te potiče i provodi aktivnosti od njihovog zajedničkog interesa u oblasti promocije i zaštite tradicionalnih zagorskih jela;
 • sudjeluje u organiziranju: savjetovanja, seminara, simpozija, stručnih i edukacijskih izleta, posjeta tematskim skupovima, sajmovima i izložbama, prijema i domaćinstva gostujućih srodnih delegacija i organizacija;
 • pruža stručnu i svaku drugu pomoć svim članovima Udruge, posebno kod nastupa na manifestacijama i sajmovima te ostvarivanju određenih pogodnosti u okviru zakonskih propisa vezanih uz zaštitu, očuvanje i promociju tradicionalnih zagorskih proizvoda i jela;
 • podnošenje prijava za bespovratna novčana sredstava na javne pozive i natječaje s ciljem provođenja aktivnosti vezanih za očuvanje, promociju i zaštitu tradicionalnih zagorskih proizvoda;
 • podnošenje zahtjeva za registracijom žigova te oznaka izvornosti, oznaka geografskog porijekla i oznaka tradicionalnog ugleda za tradicionalne zagorske proizvode;
 • ostvarivanje suradnje
tnegulicO udruzi